Български Киноложки Клуб АНГЛИЙСКИ БУЛТЕРИЕР

Добре дошли в официалния сайт на
Български Киноложки Клуб Английски Бул териер (БККАБТ)!

БККАБ е член на Българската републиканска федерация по кинология (БРФК), която е пълноправен член на Международната федерация по кинология (FCI).

Единствено БККАБТ има право да издава валидни родословия на английски бул териери на територията на България. Тези родословия са валидни във всички държави членки на FCI.

Дейността и документацията на БККАБТ са максимално съобразени с тези на FCI и не им противоречат, като са взети под внимание типичните за България географски особености и особеностите в областта на българското законодателство и бита на българина. Сайтът е предназначен както за настоящите и бъдещи членове на клуба, така и за всички любители на териерите от типа бул и в частност на бултериера.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
БЪЛГАРСКИ КИНОЛОЖКИ КЛУБ АНГЛИЙСКИ БУЛ ТЕРИЕР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА БККАБТ,

На изминалото Общо събрание на БРФК положително е гласувано предложението на Управителния съвет на БРФК за издаването на членски карти. Тези членски карти се издават за всички членове на клубове. Членски карти ще бъдат издавани и за всички регистрирани в БРФК развъдници.

Образци на картите:

Изтеглете от тук БЛАНКА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЧЛЕНСКИ КАРТИ с необходимата информация, която трябва да се попълни от всеки член на клуба.

Също така очакваме и прикачен файл със снимка на всеки член, с неговото име.

Въпросната информация следва да се изпраща на имейла на БККАБТ: info@bullterrierbg.org

Срокът за изпращане на информацията и заплащане на картата с членски внос към клуба е 31 Май 2018 г.

*След тази дата на всички членове на клуба ще бъдат издадени членки карти, които ще получат лично или по куриер.

*Ако член на клуба няма издадена членска карта и се яви на изложба, организирана от БРФК ще заплаща такса като за НЕ ЧЛЕН.

*Родословия няма да се издават, ако не са заплатени членски внос и не е издадена членска карта.

Членските карти са с валидност 1 година, издават се след заплатен членски внос в клуба. Цената им е 5 лв.

Картите с име на развъдник се издават еднократно. Цена 5 лв.

От УС се надяваме в най-кратки срокове да се справим организационно, за да започнем активно ползване на членските карти.

В тях ще бъде генериран персонален номер за всеки член на БРФК.

Генерира се и баркод, който носи допълнителна информация, като идеята е да се разработи софтуер с база данни полезен за всички, от краен потребител до отговорници в клубове и офисът на БРФК.

Има и трети номер, чиято употреба ще влезе в действие при пазаруване в електронни магазини и други.

За повече информация може да се свържете със секретар/касиер на БККАБТ Деси Капанъкова по имейл: info@bullterrierbg.org или телефон: +359 882 541 800

Може да се обърнете и към колегите от БРФК:

BRFC Secretariat Office

tel. + 359 2 996 44 62;  + 359 2 422 41 35;
www.brfk.org
address: 1756 Sofia, Bulgaria
11 Plovdivsko pole str., entr. 1, office 1

Коментарите са забранени.