Български Киноложки Клуб АНГЛИЙСКИ БУЛ ТЕРИЕР

Добре дошли в официалния сайт на
Български Киноложки Клуб Английски Бул териер (БККАБТ)!

БККАБ е член на Българската републиканска федерация по кинология (БРФК), която е пълноправен член на Международната федерация по кинология (FCI).

Единствено БККАБТ има право да издава валидни родословия на английски бул териери на територията на България. Тези родословия са валидни във всички държави членки на FCI.

Дейността и документацията на БККАБТ са максимално съобразени с тези на FCI и не им противоречат, като са взети под внимание типичните за България географски особености и особеностите в областта на българското законодателство и бита на българина. Сайтът е предназначен както за настоящите и бъдещи членове на клуба, така и за всички любители на териерите от типа бул и в частност на бултериера.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

БККАБТ Ви кани да присъствате на Клубна изложба 2018

01.09.2018(събота), Хотел „Природа“, Курортна зона, гр. Долна баня
Съдия: Mr. Steve Walker – (Развъдник Astasia UK)

Може да следите новити по събитието тук: https://www.facebook.com/events/631160340556509/permalink

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Информация и записване за участие:

Може да попълните вашата заявка за участие онлайн тук:
Заявка за участие / Event entry

Краен срок за подаване на заявките: 27.08.2018

Такси за участие:

Всички желаещи да участват на Клубната изложба на БККАБТ 2018
ще могат да заплащат таксите за участие на място в деня на изложбата.

- За членове – 30 лева – за едно куче.
- За членове – 20 лева – за второ и всяко следващо куче.
- За членове – 20 лева – за кучета в клас Бебе и клас Подрастващи.
- Бул териери в клас Ветерани участват безплатно.

- За нечленове – 60 лева.
- За нечленове – 40 лева – за второ и всяко следващо куче.
- За нечленове – 40 лева – за кучета в клас Бебе и клас Подрастващи.
- Бул териери в клас Ветерани участват безплатно.

Забележки:
* Нередовните членове на БККАБТ с не изплатени клубни такси ще заплащат таксите за участие на Клубна изложба 2018 определени по-горе за не членове на клуба.

* Участниците подали заявки за участие до датата на обявения краен срок на изложбата заплащат обявените такси;

* Всички участници, записващи се на място на изложбата заплащат обявената такса + 10 лв.

* Всеки член на Клуба, изпратил сума с цел подпомагане организацията на изложбата, ще бъде освободен от такса за участие в зависимост от размера на внесената сума и съответстваща на броя кучета с които се явява.

Ред на представяне на кучетата:

1. Клас „Бебе” – мъжки
2. Клас „Бебе” – женски

3. Клас „Подрастващи” – мъжки
4. Клас „Подрастващи” – женски

5. Клас „Млади” – мъжки
6. Клас „Междинен” – мъжки
7. Клас „Открит” – мъжки
8. Клас „Шампиони” – мъжки
9. Клас „Ветерани” – мъжки

10. Клас „Млади” – женски
11. Клас „Междинен” – женски
12. Клас „Открит” – женски
13. Клас „Шампиони” – женски
14. Клас „Ветерани” – женски

Конкурси:
- Най-добър млад водач на куче
- Най-добри движения
- Най-добра глава
- Най-добър водач на куче

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Възможности за настаняване на участниците с кучета:

  Хотел Природа
  Курортна зона, гр. Долна баня
  П.к.2040
  Телефон за връзка:
  0889 777 127
  0889 303 247
  e-mails:
  hotelpriroda@hotelpriroda.com
  hotel_priroda@abv.bg

Коментарите са забранени.