Български Киноложки Клуб АНГЛИЙСКИ БУЛ ТЕРИЕР

Добре дошли в официалния сайт на

Български Киноложки Клуб Английски Бул териер (БККАБТ)!

БККАБ е член на Българската републиканска федерация по кинология (БРФК), която е пълноправен член на Международната федерация по кинология (FCI).

Единствено БККАБТ има право да издава валидни родословия на английски бул териери на територията на България. Тези родословия са валидни във всички държави членки на FCI.

Дейността и документацията на БККАБТ са максимално съобразени с тези на FCI и не им противоречат, като са взети под внимание типичните за България географски особености и особеностите в областта на българското законодателство и бита на българина. Сайтът е предназначен както за настоящите и бъдещи членове на клуба, така и за всички любители на териерите от типа бул и в частност на бултериера.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Събрание на УС на БККАБТ

На 23.05.2020 г. беше проведено събрание на Управителен съвет на БККАБТ, където се взеха следните решения свързани с работата на клуба :

1. Едно от изискванията при издаване на родословие, за всички бели кученца от клубни връзки е да преминат тест за глухота (BAER) тест.

Документът /ксерокопие от BAER теста/ трябва да бъде изпратен заедно с останалите документи, нужни за издаването на родословия на кучилото.

Резултатът ще бъде вписван в родословието на кученцето.

Изискването влиза в сила от 23.05.2020 г.

2. От 01.01.2021 г. една от трите оценки, за допускане до развъждане, трябва да бъде от Специализирана Изложба за породата Бул териер.

Тази оценка е задължителна за всички бул териери (независимо от възрастта, които за първи път ще имат поколение.

3. Поради оттеглянето на Марио Капушев от клубната дейност временно изпълняващ задълженията на ОРД ще бъде Лина Бойчева

4. Във връзка със създалата се обстановка и наложената карантина покрай Covid19, общо събрание на клуба ще бъде насрочено след отмяна на наложената забрана за събиране на големи групи от хора в закрити помещения.

5. Напомняме на членовете да заплатят членския си внос в най-кратък срок (могат да се обърнат към касиера на клуба – Десислава Капанъкова (тел. 0882541800). Също така, да се запознаят с новия Правилник за Развъждане на БРФК, с който клуба е длъжен да се съобрази.

С УВАЖЕНИЕ:

УС НА БКК АНГЛИЙСКИ БУЛТЕРИЕР

Коментарите са забранени.