ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
БЪЛГАРСКИ КИНОЛОЖКИ КЛУБ АНГЛИЙСКИ БУЛТЕРИЕР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА БККАБТ,

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Български киноложки клуб английски бултериер“ уведомява всички членове и заинтересовани лица, че на проведеното Отчетно-изборно общо събрание на 20.05.2017 г. бяха взети следните решения по дневен ред:

1. Приемане на нови членове на сдружението.

 • Анабела Динчийска;
 • Атанас Йорданов;
 • Данаил Георгиев;
 • Доника Мангова;
 • Елена Анчева;
 • Златина Лалова;
 • Лазар Димитров

За момента не бяха одобрени заявленията за членство на:

 • Андрей Димитров;
 • Атанас Пашов;
 • Цветелина Аралова;

2. Отчет на управителния съвет за дейността през 2016 г.:

 • Приет бе Отчетът за дейността на сдружението за 2016 г.;
 • Приет бе Финансовият отчет за 2016 г.;
 • Приет бе Отчетът на отговорника развъдна дейност (ОРД) за 2016 г.;

3. Приет бе Докладът на ръководството за изминалия мандатен период и Управителния съвет бе освободен от длъжност.
4. Избран бе нов управителен съвет и нов контролен съвет:

 • Председател на УС– Камен Калчев;
 • Заместник председател на УС– Лина Бойчева;
 • Отговорник развъдна дейност – Марио Капушев;
 • Секретар и касиер – Десислава Капанъкова;
 • Член на Управителен съвет – Гергана Тончева;
 • Председател на Контролен съвет – Иван Кемилев;
 • Член на Контролен съвет – Станил Кавраджиев;
 • Член на Контролен съвет – Деница Гиндева;

5. Приета бе програмата за дейността и бюджет през 2017 г.

6. Подготовка за провеждане на клубна изложба през настоящата година – избрано бе място за провеждане – Хотел „Природа“, с. Долна баня

Предложения за съдии на Клубна изложба 2018 г.:

 • Стив Уокър
 • Ана Блеър
 • Сара Фостър
 • Дарма Уолбъри
 • Дейвид Хол
 • Лорейн Шепърд

7. Разискване на други въпроси.

 • Бе приет нов спонсор на клубната изложба;
 • Беше обсъдено въвеждането на задължителни здравни изследвания за миниатюрен бултериер;

За повече информация можете да се обърнете към:
Десислава Капанъкова – касиер и секретар на БККАБТ
тел. 0882 541 800
е-mail: info@bullterrierbg.org

С УВАЖЕНИЕ:
УС НА БКК АНГЛИЙСКИ БУЛТЕРИЕР

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.