Свикване на Общо събрание на БККАБТ 2018

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
БЪЛГАРСКИ КИНОЛОЖКИ КЛУБ АНГЛИЙСКИ БУЛ ТЕРИЕР

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА БККАБТ,

На основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание на 25.03.2018 г. в 10 ч. в София, бул. Симеоновско шосе № 66, хотел „Брод“, конферентна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове на сдружението.

2. Отчет на управителния съвет за дейността през 2017 г.

3. Приемане на програма за дейността и бюджета през 2018 г.

4. Подготовка за провеждане на клубна изложба през настоящата година.

5. Разискване на други въпроси

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Публикацията за Общото събрание в Държавен вестник може да видите тук!

*Бихме искали да напомним, че на събранието е последната дата, в която може да заплатите членския си внос.

Справката за платен/неплатен членски внос може да видите тук!

За повече информация можете да се обърнете към:
Десислава Капанъкова – касиер и секретар на БККАБТ
тел. 0882 541 800
е-mail: info@bullterrierbg.org

С УВАЖЕНИЕ:

УС НА БКК АНГЛИЙСКИ БУЛТЕРИЕР

Локацията на хотел „Брод“, гр. София може да намерите тук!

http://hotelbrod.com/

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.