Архив на категория: Новини

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БККАБТ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Български киноложки клуб английски бултериер“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание на 05.05.2019 г. в 10 ч. в София, бул. Симеоновско шосе № 66, хотел „Брод“, конферентна зала, при следния дневен ред:

Дневен ред:

1. Приемане на нови членове на сдружението;

2. Отчет на управителния съвет за дейността през 2018 г. и приемане на отчета;

3. Приемане на програма за дейността и бюджета през 2019 г.;

4. Промяна в устава на сдружението;

5. Подготовка за провеждане на клубна изложба през настоящата година;

6. Разискване на други въпроси.

*При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Вашето присъствие на събранието е желателно, като припомняме, че годишният членски внос за настоящата година следва да се заплати до 05.05.2019 г. Членският внос е 40 лв., а новите членове внасят и първоначална (встъпителна) членска такса в размер на 20 лв. Последна възможност за плащане ще имате на самото събрание. Членове, които не са заплатили своята такса няма да имат право на глас.

За повече информация можете да се обърнете към:

Десислава Капанъкова – касиер и секретар на БККАБТ

тел. 0882 541 800

е-mail: info@bullterrierbg.org

С УВАЖЕНИЕ:

УС НА БКК АНГЛИЙСКИ БУЛТЕРИЕР

http://hotelbrod.com/

Публикувано в За клуба, Новини | Коментирайте

Свикване на Общо събрание на БККАБТ 2018

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
БЪЛГАРСКИ КИНОЛОЖКИ КЛУБ АНГЛИЙСКИ БУЛ ТЕРИЕР

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА БККАБТ,

На основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание на 25.03.2018 г. в 10 ч. в София, бул. Симеоновско шосе № 66, хотел „Брод“, конферентна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове на сдружението.

2. Отчет на управителния съвет за дейността през 2017 г.

3. Приемане на програма за дейността и бюджета през 2018 г.

4. Подготовка за провеждане на клубна изложба през настоящата година.

5. Разискване на други въпроси

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Публикацията за Общото събрание в Държавен вестник може да видите тук!

*Бихме искали да напомним, че на събранието е последната дата, в която може да заплатите членския си внос.

Справката за платен/неплатен членски внос може да видите тук!

За повече информация можете да се обърнете към:
Десислава Капанъкова – касиер и секретар на БККАБТ
тел. 0882 541 800
е-mail: info@bullterrierbg.org

С УВАЖЕНИЕ:

УС НА БКК АНГЛИЙСКИ БУЛТЕРИЕР

Локацията на хотел „Брод“, гр. София може да намерите тук!

http://hotelbrod.com/

Публикувано в Новини | Коментирайте

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
БЪЛГАРСКИ КИНОЛОЖКИ КЛУБ АНГЛИЙСКИ БУЛТЕРИЕР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА БККАБТ,

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Български киноложки клуб английски бултериер“ уведомява всички членове и заинтересовани лица, че на проведеното Отчетно-изборно общо събрание на 20.05.2017 г. бяха взети следните решения по дневен ред:

1. Приемане на нови членове на сдружението.

 • Анабела Динчийска;
 • Атанас Йорданов;
 • Данаил Георгиев;
 • Доника Мангова;
 • Елена Анчева;
 • Златина Лалова;
 • Лазар Димитров

За момента не бяха одобрени заявленията за членство на:

 • Андрей Димитров;
 • Атанас Пашов;
 • Цветелина Аралова;

2. Отчет на управителния съвет за дейността през 2016 г.:

 • Приет бе Отчетът за дейността на сдружението за 2016 г.;
 • Приет бе Финансовият отчет за 2016 г.;
 • Приет бе Отчетът на отговорника развъдна дейност (ОРД) за 2016 г.;

3. Приет бе Докладът на ръководството за изминалия мандатен период и Управителния съвет бе освободен от длъжност.
4. Избран бе нов управителен съвет и нов контролен съвет:

 • Председател на УС– Камен Калчев;
 • Заместник председател на УС– Лина Бойчева;
 • Отговорник развъдна дейност – Марио Капушев;
 • Секретар и касиер – Десислава Капанъкова;
 • Член на Управителен съвет – Гергана Тончева;
 • Председател на Контролен съвет – Иван Кемилев;
 • Член на Контролен съвет – Станил Кавраджиев;
 • Член на Контролен съвет – Деница Гиндева;

5. Приета бе програмата за дейността и бюджет през 2017 г.

6. Подготовка за провеждане на клубна изложба през настоящата година – избрано бе място за провеждане – Хотел „Природа“, с. Долна баня

Предложения за съдии на Клубна изложба 2018 г.:

 • Стив Уокър
 • Ана Блеър
 • Сара Фостър
 • Дарма Уолбъри
 • Дейвид Хол
 • Лорейн Шепърд

7. Разискване на други въпроси.

 • Бе приет нов спонсор на клубната изложба;
 • Беше обсъдено въвеждането на задължителни здравни изследвания за миниатюрен бултериер;

За повече информация можете да се обърнете към:
Десислава Капанъкова – касиер и секретар на БККАБТ
тел. 0882 541 800
е-mail: info@bullterrierbg.org

С УВАЖЕНИЕ:
УС НА БКК АНГЛИЙСКИ БУЛТЕРИЕР

Публикувано в Новини | Коментирайте

Покана за свикване на общо събрание на БККАБТ

П О К А Н А
за свикване на Общо събрание

От името на ръководството на БККАБТ Ви уведомяваме, че

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел ”БЪЛГАРСКИ КИНОЛОЖКИ КЛУБ АНГЛИЙСКИ БУЛТЕРИЕР – БККАБТ” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 26.03.2011 г. (събота) от 11.00 ч. в град София – бул. “Симеоновско шосе” № 66, хотел “БРОД”, конферентна зала, (хотела е в района на “Студентски град”) при следния дневен ред:

 1. Приемане на нови членове;
 2. Отчет на ръководството за изминалия период;
 3. Подготовка за провеждане на клубна изложба през настоящата година;
 4. Разискване на други въпроси.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Вашето присъствие на събранието е желателно, като Ви припомняме, че годишният членски внос за настоящата година следва да се заплати до края на месец март 2011 г. Членския внос е 40 лв., а новите членове внасят и първоначална (встъпителна) членска такса в размер на 20 лв.

За повече информация търсете:

- Нина Николова – секретар: 0897 084 879; е-mail: bulgarianbullterrierclub@yahoo.com
- Катя Калчева – касиер: 0897 953 498;

Адрес за изпращане на пощенски запис:
София 1324, ж.к. „Люлин 7, бл. 722, вх. „Б“, ап. 37

С уважение,
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на БККАБТ

Публикувано в Новини | Коментирайте

Как да представя информацията си в сайта?

Ако желаето кучето Ви да бъде представено на сайта, моля изпратете информация за име, дата на раждане, родословие (или поне родителите), резултати и няколко подходящи снимки на кучето, а също така и имената и развъдника (ако има такъв) на производител и собственик.

Ако желаете да представите Вашия развъдник, изпратете информация за име на развъдника, град, собственик, номер на лиценза и текстово представяне. Можете да включите данни за контакт (телефон, email, адрес на сайт и т.н.).

Подреждането на кучетата и развъдниците е по азбучен ред в съответните категории.
Подреждането на кучилата е по реда на подадена информация.

Всички данни изпращайте на email: info@bullterrierbg.org

Публикувано в Новини | Коментирайте