Клубни кучила

Кратък отчет за РАЗВЪДНА ДЕЙНОСТ през 2016 г.

Общ брой заплождания – 24 бр., от които неуспешни връзки (няма бременност) – 14 бр.

Родени общ брой – 35 бр., от които умрели – 6 бр. и останали живи – 29 бр.

РАЗВЪДНА-ДЕЙННОСТ-2016

Изготвил:

Отговорник развъдна дейност на БККАБТ: Марио Капушев
Мобилен: 0889 530 088
e-mail: breeding@bullterrierbg.org