За клуба

Български киноложки клуб Aнглийски бултериер (БККАБТ) е член на Българската републиканска федерация по кинология (БРФК), която е член на Международната федерация по кинология (FCI).

В България единствено БККАБТ има право да издава родословия на английски бултериери, които са валидни във всички държави членки на FCI.

История на БКК „Английски бултериер“

Български киноложки клуб „Aнглийски бултериер“ (БККАБТ) е основан през 2001 г., като има своята дълга предистория. Началото е поставено през 1991 г. със създаването на Централен бултериер клуб в град Габрово. През 1994 г. любителите на бултериера се обединяват с любителите на американския стафордширски териер в ново сдружение наречено Обединен стафордшир и бултериер клуб (ОСБК) в град София. В същото време паралелна дейност започва и друг клуб за развъждане на същите породи, който просъществува само няколко години. Затова всички любители на териерите от типа бул през 1997 г. се обединят в Национална киноложка асоциация на селекционерите на американски стафордширски териери и английски бултериери (НКАСАСТАБТ). По-късно промените в Устава на БРФК налагат разделянето на НКАСАСТАБТ на два самостоятелни клубa по породи. Така през април 2001 г. Общото събрание на НКАСАСТАБТ прекратява съществуването на асоциацията, за да бъдат създадени в същия ден две нови самостоятелни киноложки сдружения: Български киноложки клуб Английски бултериер (БККАБТ) и Български киноложки клуб Американски стафордширски териер.

От този момент БККАБТ, като член на БРФК, е единствената киноложка организация у нас, която е ангажирана с развъждането на английски бултериери на територията на България. Дейността, документацията и контрола над селекцията на английските бултериери са съобразени с изискванията на FCI, респ. на БРФК.

БКК „Английски бултериер“ в наши дни

Български киноложки клуб Английски бултериер (БККАБТ) преживява труден период в началото на своята дейност. Едва през 2007 г. се извършват решителни промени в ръководството и дейността му, което довежда до ново качествено развитие. Прави се интензивен внос на бултериери от водещи кръвни линии, бързо се увеличава броят на членовете, засилва се развъждането и се провеждат специализирани клубни изложби, като за съдии се явяват изтъкнати специалисти на породата.

В настоящия момент БККАБТ е в своя разцвет, като продължава да привлича нови любители на бултериера и увеличава своето национално и международно признание.