Документи

Публикуваните по-долу документи и бланки са официални документи на Български Киноложки Клуб „Английски Бултериер“.

Копирането, модифицирането и/или разпространението на тези документи без изричното знание и съгласие на Български Киноложки Клуб „Английски Бултериер“ е забранено.

Документи на дружество БККАБТ

Бланки

Поради настъпилите промени в изискването за развъждане от БРФК има малки корекции в клубните документи.

ОРД – Лина Бойчева