Как да стана член

Кандидатстване за членство в Български Киноложки Клуб Английски Бултериер

Членуването в БККАБТ е доброволно. Членовете могат да бъдат както физически, така и юридически лица.

За да станете член на БККАБТ, трябва да попълните заявлението за членство и да го изпратите на e-mail: info@bullterrierbg.org.

Свали заявление за членство в БККАБТ (MS Word, 98 KB)

Приемането на нови членове става на годишното ОС на клуба.

Членски внос

Всеки новоприет член на БККАБТ заплаща:
- встъпителна такса в размер на 20 лв*
- годишен членски внос в размер на 40 лв*

Всички останали членове заплащат:
- годишен членски внос в размер на 40 лв*

*Заплащането трябва да се извърши до 31 март на текущата година.

Членове на клуба

Тук можете да видите пълен списък с всички членове на Български Киноложки Клуб Английски Бултериер:

Виж списъка с членове на БКК Английски бултериер

Коментарите са забранени.