Как да стана член

Кандидатстване за членство в Български Киноложки Клуб Английски Бултериер

Членуването в БККАБТ е доброволно. Членовете могат да бъдат както физически, така и юридически лица.

За да станете член на БККАБТ, трябва да попълните заявлението за членство и да го изпратите на e-mail: info@bullterrierbg.org.

Можете да го изтеглите от тук!

Приемането на нови членове става на годишното ОС на клуба.

Членски внос

Всеки новоприет член на БККАБТ заплаща:
- встъпителна такса в размер на 20 лв*
- годишен членски внос в размер на 40 лв*

Всички останали членове заплащат:
- годишен членски внос в размер на 40 лв*

*Заплащането трябва да се извърши до 31 март на текущата година.

Членове на клуба

Тук можете да видите пълен списък с всички членове на Български Киноложки Клуб Английски Бултериер:

Виж списъка с членове на БКК Английски бултериер

Важно съобщение от БРФК

На изминалото през Март 2018 г. Общо събрание на БРФК положително е гласувано предложението на Управителния съвет на БРФК за издаването на членски карти. Тези членски карти се издават за всички членове на клубове. Членски карти ще бъдат издавани и за всички регистрирани в БРФК развъдници.

Образци на картите:

Изтеглете от тук БЛАНКА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЧЛЕНСКИ КАРТИ с необходимата информация, която трябва да се попълни от всеки член на клуба.

Също така очакваме и прикачен файл със снимка на всеки член, с неговото име.

Въпросната информация следва да се изпраща на имейла на БККАБТ: info@bullterrierbg.org

Срокът за изпращане на информацията и заплащане на картата с членски внос към клуба е 31 Май 2018 г.

*След тази дата на всички членове на клуба ще бъдат издадени членки карти, които ще получат лично или по куриер.

*Ако член на клуба няма издадена членска карта и се яви на изложба, организирана от БРФК ще заплаща такса като за НЕ ЧЛЕН.

*Родословия няма да се издават, ако не са заплатени членски внос и не е издадена членска карта.

Членските карти са с валидност 1 година, издават се след заплатен членски внос в клуба. Цената им е 5 лв.

Картите с име на развъдник се издават еднократно. Цена 5 лв.

От УС се надяваме в най-кратки срокове да се справим организационно, за да започнем активно ползване на членските карти.

В тях ще бъде генериран персонален номер за всеки член на БРФК.

Генерира се и баркод, който носи допълнителна информация, като идеята е да се разработи софтуер с база данни полезен за всички, от краен потребител до отговорници в клубове и офисът на БРФК.

Има и трети номер, чиято употреба ще влезе в действие при пазаруване в електронни магазини и други.

За повече информация може да се свържете със секретар/касиер на БККАБТ Деси Капанъкова по имейл: info@bullterrierbg.org или телефон: +359 882 541 800

Може да се обърнете и към колегите от БРФК:

BRFC Secretariat Office

tel. + 359 2 996 44 62;  + 359 2 422 41 35;
www.brfk.org
address: 1756 Sofia, Bulgaria
11 Plovdivsko pole str., entr. 1, office 1