Справка за не/платен членски внос

Уважаеми членове,
приканваме всички, които не са платили членският си внос за тази или предишни години, да го направят.

За повече информация търсете:
Десислава Капанъкова, 0882541800

Справка за не/платен членски внос

Име и фамилия 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Александър  Миланов 40 40 40 40 40 40 60 x x x
Александър Спасов 60 x x x x x x x x x x
Анабела Динчийска 60 х х х х х х х х х
Анатоли  Илиев 40 60 x x x x x x x x
Ангел Банов 60 x x x x x x x x x x
Атанас Йорданов 40 60 х х х х х х х х х
Борислав  Тодоров 40 60 x x x x x x x
Боян  Цънцаров 40 40 40 40 40 40 40 60 x x
Валентин  Жечев 40 40 60 x x x x x x
Васил  Василев 40 40 60 x x x x x x x
Велислава Спасова 40 40 40 40 40 60 x x x x x
Виктория  Стоянова 40 40 40 40 40 40 40 40 20
Владимир  Чомаков 40 40 40 40 40 60 x x x x x
Владимир Стойков 40 60 x x x x x x x
Георги  Георгиев 40 40 40 40 40 40 40 20
Георги  Минков 60 x x x x x x x x
Герасим  Славов 60 x x x x x x x
Гергана Тончева 40 40 40 40 40 60 x x x x x
Данаил Георгиев 60 х х х х х х х х х
Деница  Гиндева 40 40 40 40 40 40 60 x x
Деница Мангова 60 х х х х х х х х х
Десислава Kапанъкова 40 40 60 x x x x x x x x
Десислава Георгиева 60 x x x x x x x x
Диан  Ангелов 40 40 60 x x x x x x x
Димитър Бърняшев 40 40 40 60 x x x x x
Динко  Желязков 40 60 x x x x x x x
Доника Мангова 40 60 х х х х х х х х х
Евдокия Цветкова 40 60 x x x x x x x x
Евилина Атанасова 40 40 40 40 60 x x x x x
Елена Анчева 40 60 х х х х х х х х х
Емил  Найденов 40 40 40 40 40 40 40 40 60 x x
Златина Лалова 40 60 х х х х х х х х х
Ивайло  Капанъков 40 40 40 40 60 x x x x x x
Иван  Кемилев 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 20
Иван  Назъров 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 20
Ивелин Михайлов 40 40 40 60 x x x x
Иво Игнатиев 60 х х х х х х х х х х
Илия  Банчев 40 40 40 40 40 60 x x
Илия  Кършаков 40 60 x x x x x x x x
Илко  Денчев 40 40 40 60 x x x x x x x
Калоян Балабанов 40 60 х х х х х х х х
Камен  Калчев 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 x
Катя  Василева 40 40 40 40 40 40 x x x x
Катя  Калчева 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 20
Кирил Николов 40 40 40 40 40 60 x x x x x
Красимир  Баков 40 40 40 40 40 40 40 40 40 20
Лазар Димитров 40 60 x x x x x x x x x
Лина  Бойчева 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 20
Магдалена  Ризова 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 20
Марина Виденова 60 х х х х х х х х х х
Марио  Капушев 40 40 40 40 40 40 40 30
Николай  Христов 40 40 40 40 40 40 60 X
Николай Котов 40 40 40 40 40 40 40 20
Николай Кръстев 60 х х х х х х х х х х
Нина  Николова 40 40 40 40 40 40 40 40 40 20
Олга  Костадинова 40 40 40 40 60 x x x
Петър Петров 60 х х х х х х х х
Рангел Василев 40 40 40 40 60 x x x x x x
Румен  Цветков 40 40 40 40 40 60 x x x x
Светлозар Ангелов 60 х х х х х х х х х х
Светослав  Трифонов 40 60 x x x x x x x
Станил  Кавраджиев 40 40 40 40 40 40 40 40 60 x x
Стефан  Калудов 40 40 40 60 x x x x x x x
Стефан  Самаринов 40 40 40 40 40 40 40 60 x x
Стоян  Димчев 40 40 40 40 60 x x x x
Стоян Петков 40 60 x x x x x x
Татяна Русева 40 40 60 x x x x x
Цветан  Сарачев 40 40 40 40 40 60 x x x x
Ясен  Иванов 40 40 40 40 40 40 60 x x x
Brigitte Wein 40 40 60 x x x x x x x

Коментарите са забранени.