Справка за не/платен членски внос

Уважаеми членове,
приканваме всички, които не са платили членският си внос за тази или предишни години, да го направят.

За повече информация търсете:
Десислава Капанъкова, 0882541800

Справка за не/платен членски внос

Име и фамилия 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Александър  Захариев 40 20
Александър  Миланов 40 40 40 40 40 40 60 x x x
Анабела Динчийска 60 х х х х х х х х х
Андриан Кръстев 60 x
Антон  Петров
Анатоли  Илиев 40 60 x x x x x x x x
Атанас Йорданов 60 х х х х х х х х х
Борислав  Тодоров 40 60 x x x x x x x
Боян  Цънцаров 40 40 40 40 40 40 40 60 x x
Валери  Петров
Валентин  Жечев 40 40 60 x x x x x x
Вардан  Торосян 60 x x x
Васил  Василев 40 40 60 x x x x x x x
Васил  Горолов 40 20
Вася  Батова 40 20
Величка  Крушовска 40 60 x x x x
Виктория  Стоянова 40 40 40 40 40 40 40 40 20
Владимир Стойков 40 60 x x x x x x x
Велислава Спасова 40 40 40 40 60 x x x x x
Владимир  Чомаков 40 40 40 40 60 x x x x x
Герасим  Славов 60 x x x x x x x
Гергана Тончева 40 40 40 40 60 x x x x x
Георги  Минков 60 x x x x x x x x
Георги  Георгиев 40 40 40 40 40 40 40 20
Данаил Георгиев 60 х х х х х х х х х
Даниел  Киров 60 x x x x
Даниела  Петкова 40 40 40 60 x x
Десислава Георгиева 60 x x x x x x x x
Десислава Kапанъкова 40 60 x x x x x x x x
Деница  Гиндева 40 40 40 40 40 40 60 x x
Деница Мангова 60 х х х х х х х х х
Деян  Петров 20
Диан  Ангелов 40 40 60 x x x x x x x
Димитър  Костадинов
Динко  Желязков 40 60 x x x x x x x
Димитър Бърняшев 40 40 40 60 x x x x x
Добрин  Петров 60 x x x
Доника Мангова 60 х х х х х х х х х
Евгения  Проданова 40 60 x x x x
Евдокия Цветкова 40 60 x x x x x x x x
Евилина Атанасова 40 40 40 60 x x x x x
Елена Анчева 60 х х х х х х х х х
Емил  Найденов 40 40 40 40 40 40 40 60 x x
Живко  Атанасов x x x
Златомир Христов 60 x x x x
Зтатина Лалова 60 х х х х х х х х х
Ивайло  Марков 60 x x
Ивайло  Капанъков 40 40 40 60 x x x x x x
Ивайло  Найденов 60 x x
Иван  Кемилев 40 40 40 40 40 40 40 40 40 20
Иван  Назъров 40 40 40 40 40 40 40 40 40 20
Ивелин Михайлов 40 40 40 60 x x x x
Иво  Василев 40 30
Илко  Денчев 40 40 60 x x x x x x x
Илия  Банчев 40 40 40 40 40 60 x x
Илия  Кършаков 40 60 x x x x x x x x
Илия  Зайков x x x
Илиян  Моновски 40 40 40 20
Йордан  Манахилов 40 40 40 60 x x
Камен  Калчев 40 40 40 40 40 40 40 40 40 x
Калоян Блалабанов 40 60 х х х х х х х х
Катя  Калчева 40 40 40 40 40 40 40 40 40 20
Катя  Василева 40 40 40 40 40 40 x x x x
Красимир  Баков 40 40 40 40 40 40 40 40 40 20
Кирил Николов 40 40 40 40 60 x x x x x
Красимира  Войнова 20
Лазар Димитров 60 x x x x x x x x x
Лина  Бойчева 40 40 40 40 40 40 40 40 40 20
Лъчезар  Милев 40 60 x x x x x
Магдалена  Ризова 40 40 40 40 40 40 40 40 20
Марио  Капушев 40 40 40 40 40 40 40 30
Мартин  Йорданов
Милен  Веселинов 40 20
Миньо  Костадинов 40 60 x x x
Михаил  Ярославски 40 x
Николай Котов 40 40 40 40 40 40 40 20
Николай  Колев 40 x
Николай  Христов 40 40 40 40 40 40 60 X
Николай  Радков 20
Нина  Николова 40 40 40 40 40 40 40 40 40 20
Олга  Костадинова 40 40 40 40 60 x x x
Орлин Миланов 40 40 40 40 30
Панайот  Панайотов 40 40 40 60 x x x
Петко  Балабанов 40 60 x x x
Петър Петров 60 х х х х х х х х
Петър  Куюмджиев 40 60 x x x x x
Пламен Велков Петков 20 40 40 40 60 x x
Радослав  Чаков 40 40 40 x
Рангел Василев 40 40 40 60 x x x x x x
Райчо  Раев 40 40 60 X
Румен  Цветков 40 40 40 40 40 60 x x x x
Русален  Михайлов 40 30
Събин  Митев 40 40 40 60 x x x
Светлозар  Стоянов 40 40 40 40 20
Светлозар  Ангелов 40 40 40 60 X
Светослав  Трифонов 40 60 x x x x x x x
Силвер  Илиев 60 x x x x
Станил  Кавраджиев 40 40 40 40 40 40 40 60 x x
Стефан  Калудов 40 40 60 x x x x x x x
Стефан  Самаринов 40 40 40 40 40 40 40 60 x x
Стоян Петков 40 60 x x x x x x
Стоян  Димчев 40 40 40 40 60 x x x x
Татяна Русева 40 40 60 x x x x x
Тихомир  Тодоров 40 20
Христо Неновски 60 x x x x x x
Христо Кузмов
Христо  Тасев 40 40 30
Цветан  Сарачев 40 40 40 40 60 x x x x
Щерьо  Щерев 20
Ясен  Иванов 40 40 40 40 40 40 60 x x x
Brigitte Wein 40 40 60 x x x x x x x

Коментарите са забранени.